sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Nom Titulació Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Centre Docent Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 120
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 1,28
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 6,05
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 8
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 154
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 107
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 47

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 11
Homes 2012-2013 125
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 136

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 209
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 326
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 153
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 333
Dones 2012-2013 43
Homes 2012-2013 497
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 540
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 428,97

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 25.738
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 21.832
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 3.234
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 504
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 168
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 15,17
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 1.561
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 48,16

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 120
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 37,50
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 32,50
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 17,50
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 6,66
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 5,83
Taxa d'èxit 2012-2013 81,65
Taxa de rendiment 2012-2013 76,85

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 92,32
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 7
Homes 2012-2013 40
Nombre de titulats 2012-2013 47

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 101
Estudiantat incoming 2012-2013 49
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 216
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 259
Nº Hores Totals 2012-2013 125.925
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 778.148,55
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 937
Denegades 2012-2013 526
Concedides 2012-2013 411
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,86
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 10,14
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 67
Denegades 2012-2013 32
Concedides 2012-2013 35
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 52,23
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 10,32