sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria Química

Nom Titulació Grau en Enginyeria Química
Centre Docent Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 60
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 0,78
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 5,41
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 6,18
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 47
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 47
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 0

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 31
Homes 2012-2013 37
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 68

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 107
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 113
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 84
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 121
Dones 2012-2013 94
Homes 2012-2013 128
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 222
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 178,30

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 10.698
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 8.646
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 1.644
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 384
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 24
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 19,18
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 792
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 48,45

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 57
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 47,36
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 26,31
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 12,28
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 10,52
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 3,50
Taxa d'èxit 2012-2013 76,29
Taxa de rendiment 2012-2013 72,19

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 93,44
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 6
Homes 2012-2013 7
Nombre de titulats 2012-2013 13

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 101
Estudiantat incoming 2012-2013 49
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 216
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 259
Nº Hores Totals 2012-2013 125.925
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 778.148,55
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 937
Denegades 2012-2013 526
Concedides 2012-2013 411
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,86
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 10,14
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 67
Denegades 2012-2013 32
Concedides 2012-2013 35
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 52,23
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 10,32