sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria Mecànica

Nom Titulació Grau en Enginyeria Mecànica
Centre Docent Escola Universitària Politècnica de Mataró
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.


Entrada comuna centre

Dades Fase Comú

Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 28
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 58
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 24
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 63
Dones 2012-2013 6
Homes 2012-2013 81
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 87
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 75,40

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 4.524
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 4.230
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 288
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 6
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 6,49
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 360
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 52,03

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 -
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 -
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 -
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 -
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 -
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 -
Taxa d'èxit 2012-2013 92,25
Taxa de rendiment 2012-2013 89,92

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 98,76
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 0
Homes 2012-2013 6
Nombre de titulats 2012-2013 6

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 18
Estudiantat incoming 2012-2013 9
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 51
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 62
Nº Hores Totals 2012-2013 27.228
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 140.040,50
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 327
Denegades 2012-2013 170
Concedides 2012-2013 156
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 47,70
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 3,85
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 11
Denegades 2012-2013 7
Concedides 2012-2013 4
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 36,36
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,17