sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria Química

Nom Titulació Grau en Enginyeria Química
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 75
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 1,25
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 7,64
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 8,40
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 94
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 73
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 21

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 31
Homes 2012-2013 46
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 77

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 121
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 65
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 97
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 82
Dones 2012-2013 74
Homes 2012-2013 112
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 186
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 175,70

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 10.542
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 7.860
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 2.293,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 328,50
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 60
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 25,44
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 568,50
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 56,67

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 78
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 20,51
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 37,17
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 19,23
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 10,25
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 12,82
Taxa d'èxit 2012-2013 66,89
Taxa de rendiment 2012-2013 63,64

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 304
Estudiantat incoming 2012-2013 242
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 488
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 602
Nº Hores Totals 2012-2013 278.816
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.910.118,14
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 788
Denegades 2012-2013 434
Concedides 2012-2013 350
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,41
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 8,63
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 42
Denegades 2012-2013 18
Concedides 2012-2013 24
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 57,14
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,07