sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Arquitectura

Nom Titulació Grau en Arquitectura
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 330
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.




Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 380
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 1,16
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 2,69
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 6,47
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 440
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 417
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 23

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 177
Homes 2012-2013 201
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 378

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 545
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 513
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 545
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 513
Dones 2012-2013 523
Homes 2012-2013 535
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 1.058
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 943,38

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 56.603
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 51.574,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 4.793,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 235
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 8,88
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 6.228
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 53,50

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 357
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 59,94
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 17,36
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 3,64
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 6,44
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 12,60
Taxa d'èxit 2012-2013 81,96
Taxa de rendiment 2012-2013 76,76

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 152
Estudiantat incoming 2012-2013 131
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 267
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 394
Nº Hores Totals 2012-2013 115.841
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.061.442,33
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 659
Denegades 2012-2013 361
Concedides 2012-2013 293
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,46
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,23
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 152
Denegades 2012-2013 74
Concedides 2012-2013 76
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 50
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 22,41