sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Arquitectura

Nom Titulació Grau en Arquitectura
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 330
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 60
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 2,07
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 8,50
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 8,77
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 124
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 69
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 55

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 28
Homes 2012-2013 39
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 67

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 154
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 187
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 175
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 186
Dones 2012-2013 183
Homes 2012-2013 189
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 372
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 318,45

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 19.107
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 17.692
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 1.232
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 165
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 18
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 7,40
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 1.415
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 51,33

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 123
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 31,70
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 47,15
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 0,81
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 3,25
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 17,07
Taxa d'èxit 2012-2013 88,05
Taxa de rendiment 2012-2013 85,15

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 96
Estudiantat incoming 2012-2013 91
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 103
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 150
Nº Hores Totals 2012-2013 43.812
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 362.932,07
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 240
Denegades 2012-2013 129
Concedides 2012-2013 110
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 45,83
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 2,71
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 15
Denegades 2012-2013 8
Concedides 2012-2013 7
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 46,66
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 2,06