sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners

Nom Titulació Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners
Centre Docent Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.


Entrada comuna centre

Dades Fase Comú

Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 7
Homes 2012-2013 22
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 29

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 33
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 42,42
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 21,21
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 21,21
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 6,06
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 9,09

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 21
Estudiantat incoming 2012-2013 13
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 60
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 76
Nº Hores Totals 2012-2013 32.278
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 217.117,49
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 349
Denegades 2012-2013 198
Concedides 2012-2013 151
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,26
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 3,72
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 7
Denegades 2012-2013 5
Concedides 2012-2013 2
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 28,57
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,58