sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria de Materials

Nom Titulació Grau en Enginyeria de Materials
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 40
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 0,85
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 10,62
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 7,64
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 34
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 24
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 10

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 13
Homes 2012-2013 32
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 45

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 68
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 14
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 54
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 22
Dones 2012-2013 23
Homes 2012-2013 59
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 82
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 77,45

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 4.647
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 3.252
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 1.123,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 211,50
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 60
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 30,01
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 216
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 56,67

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 39
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 5,12
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 28,20
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 51,28
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 2,56
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 12,82
Taxa d'èxit 2012-2013 53,36
Taxa de rendiment 2012-2013 48,61

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 304
Estudiantat incoming 2012-2013 242
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 488
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 602
Nº Hores Totals 2012-2013 278.816
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.910.118,14
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 788
Denegades 2012-2013 434
Concedides 2012-2013 350
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,41
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 8,63
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 42
Denegades 2012-2013 18
Concedides 2012-2013 24
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 57,14
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,07