sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Nom Titulació Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
Centre Docent Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 40
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 0,85
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 2,37
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 5
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 34
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 34
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 0

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 7
Homes 2012-2013 37
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 44

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 49
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 45
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 47
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 40
Dones 2012-2013 9
Homes 2012-2013 86
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 95
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 84

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 5.040
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 4.752
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 282
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 6
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 5,71
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 510
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 53,05

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 35
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 62,85
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 11,42
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 17,14
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 2,85
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 5,71
Taxa d'èxit 2012-2013 82,17
Taxa de rendiment 2012-2013 80,11

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 21
Estudiantat incoming 2012-2013 13
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 60
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 76
Nº Hores Totals 2012-2013 32.278
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 217.117,49
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 349
Denegades 2012-2013 198
Concedides 2012-2013 151
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,26
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 3,72
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 7
Denegades 2012-2013 5
Concedides 2012-2013 2
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 28,57
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,58