sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

Nom Titulació Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval
Centre Docent Facultat de Nàutica de Barcelona
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 60
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 1,03
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 5,85
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 6,45
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 62
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 55
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 7

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 9
Homes 2012-2013 53
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 62

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 111
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 79
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 71
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 111
Dones 2012-2013 24
Homes 2012-2013 166
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 190
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 178,18

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 10.690,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 9.145,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 1.395
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 129
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 21
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 14,45
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 513
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 56,26

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 63
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 38,09
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 39,68
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 9,52
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 7,93
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 4,76
Taxa d'èxit 2012-2013 79,54
Taxa de rendiment 2012-2013 74,70

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 10
Estudiantat incoming 2012-2013 15
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 23
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 28
Nº Hores Totals 2012-2013 12.258
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 56.791,02
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 181
Denegades 2012-2013 101
Concedides 2012-2013 78
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,09
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,92
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 25
Denegades 2012-2013 10
Concedides 2012-2013 15
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 60
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,42