sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

Nom Titulació Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials
Centre Docent Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 60
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 1,28
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 7,05
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 11,28
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 77
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 30
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 47

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 7
Homes 2012-2013 56
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 63

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 89
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 89
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 69
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 107
Dones 2012-2013 24
Homes 2012-2013 154
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 178
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 180,63

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 10.838
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 9.485
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 1.204,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 142,50
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 6
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 12,48
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 97,50
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 60,88

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 61
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 47,54
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 42,62
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 1,63
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 6,55
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 1,63
Taxa d'èxit 2012-2013 80,96
Taxa de rendiment 2012-2013 79,64

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 191
Estudiantat incoming 2012-2013 72
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 331
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 405
Nº Hores Totals 2012-2013 202.603
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.448.744,99
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 709
Denegades 2012-2013 387
Concedides 2012-2013 320
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 45,13
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,89
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 50
Denegades 2012-2013 22
Concedides 2012-2013 28
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 56
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 8,25