sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria Informàtica

Nom Titulació Grau en Enginyeria Informàtica
Centre Docent Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 400
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 1,34
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 3,53
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 6,81
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 534
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 412
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 122

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 36
Homes 2012-2013 371
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 407

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 644
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 622
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 489
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 703
Dones 2012-2013 113
Homes 2012-2013 1.169
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 1.282
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 1.082,10

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 64.926,30
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 51.838,80
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 10.330,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 2.277
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 480
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 20,15
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 3.169,70
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 50,24

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 386
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 16,06
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 27,46
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 27,72
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 15,54
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 13,21
Taxa d'èxit 2012-2013 76,40
Taxa de rendiment 2012-2013 69,92

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 99,17
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 1
Homes 2012-2013 22
Nombre de titulats 2012-2013 23

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 63
Estudiantat incoming 2012-2013 103
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 296
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 417
Nº Hores Totals 2012-2013 178.623
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.367.395,47
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 622
Denegades 2012-2013 312
Concedides 2012-2013 308
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 49,51
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,60
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 36
Denegades 2012-2013 13
Concedides 2012-2013 23
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 63,88
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 6,78