sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte

Nom Titulació Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte
Centre Docent Escola d'Enginyeria de Terrassa
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 60
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 2,28
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 8,05
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 9,14
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 137
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 71
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 66

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 34
Homes 2012-2013 37
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 71

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 98
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 83
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 72
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 98
Dones 2012-2013 79
Homes 2012-2013 102
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 181
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 167,10

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 10.026
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 9.486
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 522
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 18
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 5,38
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 714
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 55,59

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 53
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 73,58
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 11,32
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 7,54
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 5,66
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 1,88
Taxa d'èxit 2012-2013 90,15
Taxa de rendiment 2012-2013 88,49

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 42
Estudiantat incoming 2012-2013 45
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 140
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 198
Nº Hores Totals 2012-2013 73.847
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 499.605,10
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 604
Denegades 2012-2013 312
Concedides 2012-2013 290
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 48,01
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,15
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 27
Denegades 2012-2013 12
Concedides 2012-2013 15
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 55,55
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,42