sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria de la Construcció

Nom Titulació Grau en Enginyeria de la Construcció
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 130
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 0,39
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 3,03
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 5
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 51
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 51
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 0

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 20
Homes 2012-2013 77
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 97

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 152
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 500
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 152
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 500
Dones 2012-2013 157
Homes 2012-2013 495
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 652
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 514,78

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 30.886,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 26.098,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 4.734
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 54
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 15,50
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 10.318
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 47,21

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 173
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 36,41
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 43,35
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 11,56
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 4,04
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 4,62
Taxa d'èxit 2012-2013 83,79
Taxa de rendiment 2012-2013 74,55

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 98,25
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 19
Homes 2012-2013 51
Nombre de titulats 2012-2013 70

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 153
Estudiantat incoming 2012-2013 70
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 170
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 203
Nº Hores Totals 2012-2013 63.032
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 420.142,99
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 564
Denegades 2012-2013 333
Concedides 2012-2013 230
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,78
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 5,67
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 36
Denegades 2012-2013 20
Concedides 2012-2013 16
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,44
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,71