sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació

Nom Titulació Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 80
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 0,79
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 3,80
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 5
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 63
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 63
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 0

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 9
Homes 2012-2013 70
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 79

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 115
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 130
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 103
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 142
Dones 2012-2013 33
Homes 2012-2013 219
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 252
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 228,38

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 13.703
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 11.152,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 1.974,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 492
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 84
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 18,61
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 1.354,50
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 54,41

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 85
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 31,76
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 47,05
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 1,17
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 8,23
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 11,76
Taxa d'èxit 2012-2013 76,01
Taxa de rendiment 2012-2013 72,52

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 111
Estudiantat incoming 2012-2013 79
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 153
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 244
Nº Hores Totals 2012-2013 80.145
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 657.754,06
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 529
Denegades 2012-2013 316
Concedides 2012-2013 212
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,07
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 5,23
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 37
Denegades 2012-2013 20
Concedides 2012-2013 16
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,24
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,71