sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria Telemàtica

Nom Titulació Grau en Enginyeria Telemàtica
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 60
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 1,12
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 7,16
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 6,20
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 67
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 59
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 8

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 12
Homes 2012-2013 49
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 61

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 97
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 32
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 70
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 39
Dones 2012-2013 20
Homes 2012-2013 112
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 132
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 105,22

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 6.313
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 4.465
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 1.458
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 360
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 30
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 29,27
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 717,50
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 47,96

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 65
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 0
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 26,15
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 27,69
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 9,23
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 36,92
Taxa d'èxit 2012-2013 55,54
Taxa de rendiment 2012-2013 50,66

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 111
Estudiantat incoming 2012-2013 79
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 153
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 244
Nº Hores Totals 2012-2013 80.145
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 657.754,06
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 529
Denegades 2012-2013 316
Concedides 2012-2013 212
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,07
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 5,23
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 37
Denegades 2012-2013 20
Concedides 2012-2013 16
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,24
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,71