sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria Física

Nom Titulació Grau en Enginyeria Física
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 40
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 3,20
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 11,45
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 12,14
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 128
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 46
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 82

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 13
Homes 2012-2013 33
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 46

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 42
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 63
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 42
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 61
Dones 2012-2013 20
Homes 2012-2013 85
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 105
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 85,10

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 5.106
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 4.938
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 168
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 3,29
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 306
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 48,11

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 93,17
Taxa de rendiment 2012-2013 87,52

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 111
Estudiantat incoming 2012-2013 79
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 153
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 244
Nº Hores Totals 2012-2013 80.145
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 657.754,06
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 529
Denegades 2012-2013 316
Concedides 2012-2013 212
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,07
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 5,23
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 37
Denegades 2012-2013 20
Concedides 2012-2013 16
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,24
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,71