sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria en Organització Industrial

Nom Titulació Grau en Enginyeria en Organització Industrial
Centre Docent Escola d'Enginyeria d'Igualada
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.


Entrada comuna centre

Dades Fase Comú

Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 23
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 8
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 19
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 20
Dones 2012-2013 8
Homes 2012-2013 26
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 34
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 22,20

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 1.332
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 1.098
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 192
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 36
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 6
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 17,56
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 1.266
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 40,90

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 76,71
Taxa de rendiment 2012-2013 74,66

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 1
Estudiantat incoming 2012-2013 4
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 8
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 11
Nº Hores Totals 2012-2013 4.740
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 28.550
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 52
Denegades 2012-2013 28
Concedides 2012-2013 24
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 46,15
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,59
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 0
Denegades 2012-2013 0
Concedides 2012-2013 0
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 0
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 -