sou a: Edició 2010-2011 » Llista centres docents » Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
http://www.epsem.upc.edu/

Estudis Estudiantat Resultats acadèmics Titulats Beques Personal Enquestes nous 1r Enquestes a titulats
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

ESTUDIS DE 1r i 2n cicles
Estudi Durada Càrrega total
(crèdits)
FS
(durada)
FS
(crèdits)
FnS
(durada)
FnS
(crèdits)
Enginyeria de Mines 4 quadr. 150 - - 4 quadr. 150
Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica 6 quadr. 225 1 quadr. 31,5 5 quadr. 193,5
Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 6 quadr. 225 1 quadr. 34,5 5 quadr. 190,5
Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 6 quadr. 225 1 quadr. 34,5 5 quadr. 190,5
Eng. Tècn. de Mines, esp. en Explotació de Mines 6 quadr. 225 1 quadr. 31,5 5 quadr. 193,5
Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics 6 quadr. 225 1 quadr. 36 5 quadr. 189
ESTUDIS DE GRAU
Estudis  Total càrrega crèdits ECTS Crèdits ECTS Troncals Crèdits ECTS Obligatoris Crèdits ECTS Optatius Crèdits ECTS PFC
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals 240 66 120 30 24
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC 240 60 126 30 24
Grau en Eginyeria Elèctrica 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria Mecànica 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria Química 240 60 126 30 24