sou a: Edició 2011-2012 » Llista centres docents » Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)


Estudis Estudiantat Resultats acadèmics Titulats Beques Personal Enquestes nous 1r Enquestes a titulats
Descàrregues

Exportar a Excel


Grau

Nom Titulació Nombre de Crédits
Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim 240
Grau en Enginyeria Marina 240
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 240

1r i 2n Cicles (Estudis en vies d'extinció)

Nom Titulació Nombre de Crédits
Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell 225
Diplomatura en Navegació Marítima 216
Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim 150
Diplomatura en Màquines Navals 219
Llicenciatura en Màquines Navals 150