sou a: Edició 2012-2013 » Llista centres docents » Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)


Estudis Estudiantat Resultats acadèmics Titulats Beques Personal Enquestes nous 1r Enquestes a titulats
Descàrregues

Exportar a Excel


Grau

Nom Titulació Nombre de Crédits
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació 240
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 240
Grau en Enginyeria Telemàtica 240
Grau en Enginyeria Física 240
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics 240
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 240

Màster universitari

Nom Titulació Nombre de Crédits
Màster en Fotònica 60
Màster en Enginyeria Telemàtica 120
European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT) 120
Master of Science in Information and Communication Technologies (MINT) 120
Màster en Enginyeria Electrònica 120

1r i 2n Cicles (Estudis en vies d'extinció)

Nom Titulació Nombre de Crédits
Enginyeria en Electrònica 150
Enginyeria de Telecomunicació (2n cicle)
Enginyeria de Telecomunicació 375