sou a: Edició 2012-2013 » Llista centres docents » Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)


Estudis Estudiantat Resultats acadèmics Titulats Beques Personal Enquestes nous 1r Enquestes a titulats
Descàrregues

Exportar a Excel


1r i 2n Cicles (Estudis en vies d'extinció)

Nom Titulació Nombre de Crédits
Enginyeria Industrial 375
Enginyeria Industrial
Enginyeria en Organització Industrial 150
Enginyeria Química 340
Enginyeria Química
Enginyeria de Materials 150

Màster universitari

Nom Titulació Nombre de Crédits
Màster en Logística, Transport i Mobilitat 120
Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering (EMMME) 120
European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 120
Màster en Polímers i Biopolímers 120
Màster en Enginyeria Biotecnològica 120
Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 90
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials 120
Màster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics 60
Màster en Automàtica i Robòtica 120
Màster Universitari en Enginyeria Química 120
Màster en Enginyeria d'Organització 120
Màster en Enginyeria d'Automoció 120

Grau

Nom Titulació Nombre de Crédits
Grau en Enginyeria Química 240
Grau en Enginyeria de Materials 240
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 240

Doctorat

Nom Titulació
Erasmus Mundus Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering