sou a: Edició 2012-2013 » Llista centres docents » Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)


Estudis Estudiantat Resultats acadèmics Titulats Beques Personal Enquestes nous 1r Enquestes a titulats
Descàrregues

Exportar a Excel


1r i 2n Cicles (Estudis en vies d'extinció)

Nom Titulació Nombre de Crédits
Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Hidrologia 225
Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Transports i Serveis Urbans 225
Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Construccions Civils 225
Enginyeria Geològica 375
Eng. Tècn. En Obres Públiques 225
Enginyeria de Camins, Canals i Ports (2n cicle)
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 395

Màster universitari

Nom Titulació Nombre de Crédits
Màster en Enginyeria Ambiental 120
Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció 90
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria 90
European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) 120
Coastal and Marine Engineering and Management 120
Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC) 60
Master in Computational Mechanics 120
Màster en Enginyeria Civil 120
Màster en Recursos Hídrics 120
Master in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems 120
Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports 120

Doctorat

Nom Titulació
Doctorat en Enginyeria Civil

Grau

Nom Titulació Nombre de Crédits
Grau en Enginyeria Civil 240
Grau en Enginyeria de la Construcció 240
Grau en Enginyeria Geològica 240