sou a: Edició 2012-2013 » Llista centres docents » Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)


Estudis Estudiantat Resultats acadèmics Titulats Beques Personal Enquestes nous 1r Enquestes a titulats
Descàrregues

Exportar a Excel


1r i 2n Cicles (Estudis en vies d'extinció)

Nom Titulació Nombre de Crédits
Eng. Tècn. Aeronàutica, esp. en Aeronavegació 225
Eng. Tècn. de Telecom.s, esp. en Sist. de Telecomunicació 225
Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica 225
Doble titulació Eng. Tècn. Aeronàutica i Eng.Tècn. Telec. Sistemes Telecomunicació 312
Enginyeria de Telecomunicació 150

Màster universitari

Nom Titulació Nombre de Crédits
Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM) 120
Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial 90

Doctorat

Nom Titulació
Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial

Grau

Nom Titulació Nombre de Crédits
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 240
Grau en Enginyeria d'Aeroports 240
Grau en Enginyeria Telemàtica (entrada febrer) 240
Grau en Enginyeria d'Aeronavegació 240
Grau en Enginyeria Telemàtica 240