sou a: Edició 2012-2013 » Llista centres docents » Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)


Estudis Estudiantat Resultats acadèmics Titulats Beques Personal Enquestes nous 1r Enquestes a titulats
Descàrregues

Exportar a Excel


Màster universitari

Nom Titulació Nombre de Crédits
Màster Universitari en Edificació 90

1r i 2n Cicles (Estudis en vies d'extinció)

Nom Titulació Nombre de Crédits
Enginyeria Tecnica en Topografia 225
Arquitectura Tècnica 250
Enginyeria en Organització Industrial (orientat a l'edificacio) 150

Grau

Nom Titulació Nombre de Crédits
Grau en Ciència i Tecnologia de l'Edificació 240
Grau en Ciència i Tecnologia de l'Edificació (entrada Febrer) 240
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia 240