sou a: Edició 2012-2013 » Llista centres docents » Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)


Estudis Estudiantat Resultats acadèmics Titulats Beques Personal Enquestes nous 1r Enquestes a titulats
Descàrregues

Exportar a Excel


Grau

Nom Titulació Nombre de Crédits
Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners 240
Grau en Enginyeria Química 240
Grau en Enginyeria Mecànica 240
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 240
Grau en Enginyeria Elèctrica 240
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC 240
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Graus en Eng. Elèctrica, Eng.Electrònica Industrial i Automàtica, Eng. Mecànica, Eng. Química i Eng de Recursos Energètics i Miners) 60

1r i 2n Cicles (Estudis en vies d'extinció)

Nom Titulació Nombre de Crédits
Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 225
Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 225
Enginyeria de Mines 150
Eng. Tècn. De Mines, espec. En Explotació de Mines 225
Eng. Tècn. de Telecomunicacions, esp. en Sistemes Electrònics 225
Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 225
Doble titulació Eng. Tècn. Ind. en Química i Eng. Tècn. de Mines 288

Màster universitari

Nom Titulació Nombre de Crédits
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals 60