sou a: Edició 2012-2013 » Llista centres docents » Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)


Estudis Estudiantat Resultats acadèmics Titulats Beques Personal Enquestes nous 1r Enquestes a titulats
Descàrregues

Exportar a Excel


Grau

Nom Titulació Nombre de Crédits
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 240
Grau en Enginyeria Mecànica 240
Grau en Enginyeria Informàtica 240
Grau en Enginyeria Elèctrica 240
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics 240
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. Del Producte 240
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Graus en Eng. Elèctrica, Eng.Electrònica Industrial i Automàtica i Eng. Mecànica) 60

1r i 2n Cicles (Estudis en vies d'extinció)

Nom Titulació Nombre de Crédits
Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 225
Enginyeria Tecnica en Informàtica de Gestió 210
Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 225
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial 150
Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Electricitat 225
Eng. Tècn. de Telecomunicacions, esp. en Sistemes Electrònics 225
Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 225

Doctorat

Nom Titulació
Erasmus Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments

Màster universitari

Nom Titulació Nombre de Crédits
Màster Universitari En Enginyeria De Sistemes Automàtics I Electrònica Industrial 90