sou a: Edició 2012-2013 » Llista centres docents » Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)


Estudis Estudiantat Resultats acadèmics Titulats Beques Personal Enquestes nous 1r Enquestes a titulats
Descàrregues

Exportar a Excel


Grau

Nom Titulació Nombre de Crédits
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge 240
Grau en Enginyeria Alimentària 240
Grau en Enginyeria Agrícola 240

Màster universitari

Nom Titulació Nombre de Crédits
Màster en Agricultura per al Desenvolupament 120
Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans 120

1r i 2n Cicles (Estudis en vies d'extinció)

Nom Titulació Nombre de Crédits
Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria 225
Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Indústries Agràries i Alimentàries 225
Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries 225