sou a: Edició 2012-2013 » Llista centres docents » Centre Universitari d'Estudis d'Administració d'Empreses (EAE)


Estudis Estudiantat Resultats acadèmics Titulats Beques Personal Enquestes nous 1r Enquestes a titulats
Descàrregues

Exportar a Excel
Beques MEC
Sol·licituds presentades
2012-2013
Denegades
2012-2013
Concedides
2012-2013
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre
2012-2013
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC
2012-2013
31 15 16 51,61 0,39


Beques MEC (Mobilitat)
Sol·licituds presentades
2012-2013
Denegades
2012-2013
Concedides
2012-2013
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre
2012-2013
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC
2012-2013
4 2 2 50 0,59Mobilitat Internacional
Estudiantat outgoing
2012-2013
Estudiantat incoming
2012-2013
13 50Convenis de cooperació educativa
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat
2012-2013
Nombre de convenis de cooperació educativa
2012-2013
Nº Hores Totals
2012-2013
Import dels convenis de cooperació educativa
2012-2013
16 18 7.125 18.753,28