sou a: Edició 2012-2013 » Llista centres docents » Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (no vigent, incorporat al centre 295-EEBE) (EUETIB)


Estudis Estudiantat Resultats acadèmics Titulats Beques Personal Enquestes nous 1r Enquestes a titulats
Descàrregues

Exportar a Excel


1r i 2n Cicles (Estudis en vies d'extinció)

Nom Titulació Nombre de Crédits
Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 225
Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 225
Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 225
Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Electricitat 225

Màster universitari

Nom Titulació Nombre de Crédits
Màster en Enginyeria en Energia 120

Grau

Nom Titulació Nombre de Crédits
Grau en Enginyeria Biomèdica 240
Grau en Enginyeria de l'Energia 240
Grau en Enginyeria Elèctrica 240
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 240
Grau en Enginyeria Mecànica 240
Grau en Enginyeria Química 240