sou a: Edició 2012-2013 » Llista centres docents » Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI)


Estudis Estudiantat Resultats acadèmics Titulats Beques Personal Enquestes nous 1r Enquestes a titulats
Descàrregues

Exportar a Excel


1r i 2n Cicles (Estudis en vies d'extinció)

Nom Titulació Nombre de Crédits
Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 225

Màster universitari

Nom Titulació Nombre de Crédits
Màster en Enginyeria del Cuir 120

Grau

Nom Titulació Nombre de Crédits
Grau en Enginyeria Química 240
Grau en Enginyeria en Organització Industrial 240
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Graus en Eng. Química i Eng.Organització Industrial 60