DADES MATRICULA  
                             
      Any acadèmic  
  2009-2010 2010-2011 2011-2012  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
                             
  Estudiantat nou Temps complet 526 1.854 2.380 1.310 4.151 5.461 1.351 4.297 5.648  
  Temps parcial 55 246 301 69 368 437 70 361 431  
  Total 581 2.100 2.681 1.379 4.519 5.898 1.421 4.658 6.079  
  Estudiantat total 1.443 4.105 5.548 2.744 8.880 11.624 3.877 12.551 16.428  
  EETC 1.218 3.359 4.577 2.244 7.209 9.453 3.208 10.308 13.516  
                             
                             
                             
RESULTATS DE LA FASE NO INICIAL RESULTATS DE LA FASE INICIAL  
                             
          Any acadèmic  
          2009-2010 2010-2011 2011-2012  
          Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  Fase Inicial Nous Temps Complet 526 1.854 2.380 1.310 4.151 5.461 1.351 4.297 5.648  
  Aptes % d'aptes en el temps previst (tp) 47,5% 40,4% 42,0% 44,6% 36,0% 38,1% 44,9% 38,2% 39,8%  
  % d'aptes en el tp + 1 curs 30,8% 28,4% 28,9% 33,9% 31,9% 32,4% - - -  
  No Aptes % de no aptes 1r any 8,4% 13,2% 12,1% 8,9% 13,4% 12,3% 11,3% 14,4% 13,6%  
  % de no aptes Fase Inicial 6,1% 8,8% 8,2% 3,7% 7,5% 6,6% - - -  
  Altres(1) 7,2% 9,2% 8,7% 8,9% 11,3% 10,7% - - -  
  (1) L'apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.  
                             
  RESULTATS DE LA FASE NO INICIAL  
                             
        2009-2010 2010-2011 2011-2012  
          Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  Taxes de rendiment Taxa de rendiment (2) 0,83 0,81 0,82 0,81 0,77 0,78 0,82 0,79 0,80  
  Taxa d'èxit (3) 0,87 0,85 0,86 0,84 0,81 0,82 0,85 0,82 0,83  
  Mitjana crèdits matriculats 43,06 40,07 41,10 38,48 37,78 37,97 43,78 42,19 42,60  
  (2) Paràmetre de rendiment mitjà = Mitjana de crèdits superats / Mitjana de crèdits matriculats  
  (3) Paràmetre d'èxit = Mitjana de crèdits superats / Mitjana de crèdits presentats  
                             
      2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12  
  Titulats Nombre de titulats Estudis de Grau - - - - - 194 524  
  Estudis de 2n cicle - - - 477 446 408 567  
  Estudis de 1r i 2n cicle - - - 1450 1412 1462 1533  
  Estudis de 1r cicle - - - 1533 1450 1419 1134  
  Mitjana de permanència Estudis de Grau - - - - - 5,49 2,70  
  Estudis de 2n cicle - - - 4,08 4,29 4,50 4,20  
  Estudis de 1r i 2n cicle - - - 7,86 7,88 7,51 7,60  
  Estudis de 1r cicle - - - 5,52 5,69 5,47 4,30  
  Taxes RD 1393/2007 Taxa de graduació (%)(4) Estudis de Grau - - - - - - -  
  Estudis de 2n cicle 25,3% 29,6% 37,7% 34,5% - - -  
  Estudis de 1r i 2n cicle 16,0% 17,7% - - - - -  
  Estudis de 1r cicle 23,4% 21,7% 26,3% 30,2% - - -  
  Taxa d'eficiència (%) Estudis de Grau - - - - - 95,0% 97,0%  
  Estudis de 2n cicle - - - 88,1% 74,0% 79,0% 86,5%  
  Estudis de 1r i 2n cicle - - - 88,7% 80,1% 80,0% 80,6%  
  Estudis de 1r cicle - - - 84,5% 74,5% 77,0% 80,6%  
  Taxa d'abandonament (%)(4) Estudis de Grau - - - - - - -  
  Estudis de 2n cicle 25,2% 26,8% 16,4% 17,1% - - -  
  Estudis de 1r i 2n cicle 41,2% 38,7% - - - - -  
  Estudis de 1r cicle 34,6% 32,8% 28,5% 34,7% - - -  
  (4) L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació