AVALUACIÓ MČRITS DEL PROFESSORAT  Convocatňria  
  2008 2009 2010 2011 2012  
  Períodes solˇlicitats dels mčrits addicionals docents Nombre de solˇlicituds amb una valoració final de A (molt favorable) 234 221 246 261 261  
  Nombre de solˇlicituds amb una valoració final de B (favorable) 106 109 129 109 106  
  Nombre de solˇlicituds amb una valoració final de C (correcte) 4 3 4 - 2  
  Nombre de solˇlicituds amb una valoració final de D (desfavorable) 7 9 2 4 3  
  Solˇlicituds dels mčrits de gestió Nombre de solˇlicituds que han assolit el 4t tram 5 14 13 10 14  
  Nombre de solˇlicituds que han assolit el 3r tram 11 13 14 13 10  
  Nombre de solˇlicituds que han assolit el 2n tram 17 26 17 10 10  
  Nombre de solˇlicituds que han assolit el 1r tram 34 20 25 17 20