Activitats de cooperació per al desenvolupament - UPC 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013  
    Nombre d'adhesions a través de la matrícula de l'estudiantat (1) 8.694 7.491 7.030 6.055 4.879  
    Personal de la universitat que fa aportació a través de la campanya del 0,7% de la seva retribució (2) 165 165 160 158 145  
    ONG i grups de cooperació a la UPC 16 16 16 17 17  
    Assignatures i Màsters sobre cooperació  36 37 32 6 17  
    Convenis amb ONGD i altres entitats  13 14 23 23 24  
    Convocatòria d'Ajuts a Accions de Cooperació (3)  
      Nombre de projectes  97 102 98 64 44  
    Desplaçaments previstos (4) 254 266 263 130 91  
    Import dels ajuts aprovats  456.015 468.989 320.497 159.301 114.790  
    (1) Dades provisionals facilitades per PRISMA, maig 2013  
    (2) Els 145  es corresponen amb dades facilitades pel S.Personal del 2012. Està pendent de l'actualització de dades de personal del 2013   
    (3) Dada provisional, diversos projectes resten pendents de resolució en el marc de la convocatòria 2013  
    (4) El total de membres upc particpants és de 180 . Són 91 els membres d'aquestos equips que tenen previst el desplaçament