Biblioteca Usuaris potencials (1) Visitants presencials Mitjana d'hores d'obertura setmanal Préstecs (2) Increment dels fons (3) Documents subministrats Documents obtinguts      
    160 Campus Nord               5.617              457.802                      61                83.532                    689                    184                    191        
    170 Campus Terrassa               4.413              184.068                      56                37.119                    792                    116                    225        
    181 Campus Baix Llobregat               1.798              141.972                      50                24.284                    506                      44                      70        
    200 FME                  317                61.438                      52                 9.055                    199                        5                      24        
    210 ETSAB               2.729              195.607                      51                66.118                 1.263                    154                      49        
    240 ETSEIB               3.467              261.446                      57                47.075                    566                    109                    138        
    280 FNB                  727                45.261                      52                 6.143                    161                      14                        4        
    290 ETSAV               1.107                71.474                      50                21.548                    767                      59                      63        
    310 EPSEB               2.905              116.770                      50                31.430                    961                      20                      13        
    330 Campus Universitari de Manresa (4)               1.356              112.062                      50                20.080                    731                      20                    232        
    340 EPSEVG                  848              110.299                      53                15.906                    593                      12                      29        
    820 EUETIB               2.348              244.554                      51                22.053                    544                        9                      18        
    860 EEI                  150                63.388                      35                 1.862                    175                        3                      14        
    SUBTOTAL 27.782 2.066.141 51,35 386.205 7.947 749 1.070      
    ALTRES 21.763 (5) - - 2.371 (6) 8.911 (7) - -      
    TOTAL 49.545 2.066.141 51,35 388.576 16.858 749 1.070      
    (1) Inclou estudiantat de 1r i 2n cicle, grau i títols propis                  
    (2) Inclou préstecs de documents, d'ordinadors portŕtils i altres equipaments                
    (3) Increment del nombre d'exemplars i col·leccions de revistes en paper                
    (4) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitŕria del Bages (FUB)            
    (5) Inclou PAS, PDI, estudiants de mŕsters i doctorat, de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques        
    (6) Dades d'instituts universitaris de recerca, Serveis Generals de Biblioteques i altres unitats              
    (7) Inclou els fons incorporats al Catŕleg que estan dipositats a departaments, instituts i Serveis Generals de Biblioteques