Inici  |  Mapa web  |  Cercador
La Memòria 2004-2005 i les Dades Estadístiques i de Gestió de la Universitat Politècnica de Catalunya, corresponents al curs 2004-2005, constitueixen el reflex de la voluntat i l'esforç de la Universitat per transmetre a la comunitat universitària i a la societat en general el balanç de les actuacions portades a terme durant el darrer curs acadèmic. És a través del compromís de retre comptes i mostrar quins han estat els resultats de les activitats desenvolupades per la UPC com, d'una banda, hem de guanyar-nos la confiança de la societat a la qual ens devem i, de l'altra, podem avaluar el grau d'assoliment dels objectius que des dels òrgans de govern de la Universitat ens havíem marcat.

Observareu que enguany la Memòria 2004-2005 i les Dades Estadístiques i de Gestió es presenten en tota la seva extensió només en format digital i que, per tant, només poden ser consultades a través del CD o del web institucional. Aquesta novetat, a més de facilitar-ne la consulta detallada, permet introduir criteris d'estalvi i de sostenibilitat en la seva edició, ja que la publicació impresa que acompanya el CD es limita a fer un repàs breu i ràpid, però il·lustratiu, entorn als aspectes més rellevants que han constituït els eixos d'activitat de la UPC. La resta d'informació que abans contenia la Memòria (activitats desenvolupades per les diferents àrees de govern i les unitats bàsiques i funcionals, els serveis i les entitats que formen part del Grup UPC i les altres vinculades a la Universitat) està continguda amb més extensió i detall que no pas abans en el CD i en el web institucional, com posa de manifest que s'hagi incorporat també la relació dels acords adoptats durant el curs 2004-2005 pels òrgans de govern de la Universitat. D'aquesta manera, les Dades Estadístiques i de Gestió, que recullen totes les dades estadístiques i de gestió de la Universitat, passen a ser un complement fonamental de la Memòria a l'hora de poder conèixer la UPC i de quantificar el grau de consecució dels objectius que la institució s'ha proposat.

Finalment, aquesta nova presentació conjunta de la Memòria 2004-2005 i de les Dades Estadístiques i de Gestió ens brindava l'ocasió d'incorporar al web institucional, d'una manera conjunta, les memòries i les dades estadístiques i de gestió corresponents a cursos anteriors.

Aquest esforç de tota la comunitat universitària per donar una visió al més àmplia possible de la UPC, és el que ha fet possible que avui puguem presentar-vos aquests materials i aquestes novetats, que han estat pensats i dissenyats amb la finalitat d'avançar una mica més en la consolidació d'un dels compromisos de la UPC: retre comptes de la feina feta i fer-ho, a més, de la manera més clara, àmplia i transparent possible.

Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades

Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya