Les persones
Estudiantat de 1r i 2n cicles en centres propis
27.510
Estudiantat de 1r i 2n cicles en centres adscrits
4.387
Estudiantat de 3r cicle (1)
3.077
Estudiantat de formació continuada (2)
5.767
Professorat funcionari i contractat
2.554
Personal investigador
103
Personal investigador en formació
404
Personal d'administració i serveis
1.363
La recerca i transferència de resultats de la recerca
Articles publicats a revistes científiques (3)
1.437
Llibres publicats (3)
84
Capítols de llibres (3)
203
Publicacions a congressos a text complet (3)
1.867
Publicacions a congressos. Resums (3)
473
Patents actives (3)
28
Premis científicotècnics rebuts (3)
62
Projectes europeus (4)
45
Projectes de finançament públic (4)
108
Convenis amb empreses privades (4)
534
Ingressos gestionats pel CTT (4)
52.041.985 €
Empreses creades en el marc del Programa Innova
17
Projectes d'empresa analitzats
75
Els estudis
1r i 2n cicles
Titulacions oficials de 1r i 2n cicles
9
Titulacions oficials de 1r cicle en centres propis
23
Titulacions oficials de 1r cicle en centres adscrits
11
Titulacions oficials de 2n cicle
9
Titulacions pròpies
15
Places ofertes en centres propis
5.280
Places ofertes en centres adscrits
1.565
Demandes en 1a opció a centres propis
5.904
Demandes en 1a opció a centres adscrits
1.371
Titulades/ats en centres propis (5)
3.484
Titulades/ats en centres adscrits (5)
833
3r cicle
Programes de doctorat
47
Nou estudiantat
755
Estudiantat amb suficiència investigadora (5)
529
Tesis doctorals llegides (5)
197
Estudis de formació permanent (6)
Programes de màster
104
Programes de postgrau
109
Cursos de postgrau
115
Cursos d’especialització
251
Titulades/ats i diplomades/ats (5)
3.056
Altres dades d'interès
Estudiantat de 1r i 2n cicles amb ajuts i beques
2.482
Estudiantat becat sobre el total d’estudiantat matriculat
7,78%
Estudiantat de doctorat amb ajuts i beques
1.126
Estudiant de doctorat becat sobre el total d’estudiantat matriculat
33,7%
Estudiantat de la UPC que participa en programes d’intercanvi internacional
1.083
Estudiantat estranger que participa en programes d’intercanvi internacional a la UPC
1.404
Estudiantat que fa pràctiques en empreses mitjançant convenis de cooperació educativa (7)
4.365
Les biblioteques
Biblioteques
13
Visites
2.586.465
Préstecs
286.029
Exemplars de llibres i col·leccions de revistes
530.998
Superfície
17.279 m²
Places de lectura
2.996
Pressupost per a fons bibliogràfics
1.868.234 €
La informació pressupostària
Pressupost liquidat d'ingressos 2005
260.308.288 €
Pressupost inicial 2006
292.301.718 €
Pressupost inicial d’inversions 2006
83.992.147 €
Superfície construïda
401.358,34 m²
Altres dades d’interès
Activitats de sensibilització ambiental realitzades
47
Assignatures "ambientalitzades"
22,3%
Estudiantat que aporta el 0,7% de la seva matrícula per a cooperació amb països emergents
10.885
Personal de la Universitat que aporta el 0,7% de la seva retribució per a cooperació amb països emergents
174
Projectes de cooperació per al desenvolupament
91
Cooperantes/ants per al desenvolupament
296
Import dels ajuts aprovats per a cooperació per al desenvolupament
440.406 €
(1) Inclou l’estudiantat matriculat de tutories
(2) Dades provisionals del curs acadèmic 2005-2006
(3) Font: Base de dades de la recerca FÈNIX
(4) Font: Centre de Transferència de Tecnologia
(5) Curs acadèmic 2004-2005
(6) Gestionats per la Fundació UPC
(7) Inclou l’estudiantat de centres adscrits. Dades a 19 de juny de 2006