Inici  |  Cursos anteriors  |  Mapa web  

Dades Estadístiques i de Gestió. Curs 2006-2007


Presentació del rector

Ara més que mai hem de potenciar aquell tarannà característic de la UPC que tantes vegades ens ha permès aprofitar al màxim la nostra autonomia, vitalitat, especificitat i empenta a l'hora d'impulsar models i projectes innovadors de futur. No es tracta de paraules buides de contingut, ans al contrari, ens hi hem compromès, i n'haurem de retre comptes a la comunitat universitària i a la societat.

Les Dades Estadístiques i de Gestió que ara presentem, constitueixen una eina valuosa de diagnosi; una radiografia puntual i rigorosa de la vida universitària en tots els seus vessants: les persones, l'activitat docent, la recerca, la transferència de coneixement i la gestió; i, a més, ens permeten, a partir del coneixement del present, establir les línies de futur per fer efectiu el nostre compromís amb la comunitat universitària i amb la societat.

El futur universitari europeu és de les universitats que innovin, de les que creïn paradigmes i exemples que altres hauran de seguir. La UPC avança a bon ritme en la implantació del nou model d'estudis universitaris que l'Espai Europeu d'Educació Superior ens reclama, i això implica canvis profunds. Les dades estadístiques i de gestió també s'hi han d'adaptar. Així doncs, ens cal generar un nou model d'indicadors, una nova estructura de presentació de les dades, amb la finalitat que la informació disponible reflecteixi els resultats que anem assolint d'una manera més ajustada als temps que som. Heu de saber que també estem treballant en aquesta direcció i que per fer possible la consecució d'aquest objectiu ens caldrà la col·laboració de tothom.

La UPC, fidel com sempre al seu compromís de retre comptes de la seva actuació a la comunitat universitària i a la societat, farà -ja l'estem fent- l'esforç d'adaptació i d'innovació que es veurà reflectit en noves edicions d'aquestes Dades Estadístiques i de Gestió que ara us presentem i que farà que continuïn sent una eina eficaç per planificar el futur.

Ben cordialment,

Antoni Giró i Roca
amunt