Les persones
Estudiantat de 1r i 2n cicles en centres propis
26.651
Estudiantat de 1r i 2n cicles en centres adscrits
4.183
Estudiantat de māsters oficials
1.074
Estudiantat de 3r cicle (1)

2.792

Estudiantat de formació continuada (2)
5.316
Professorat funcionari i contractat
2.565
Personal investigador
102
Personal investigador en formació
411
Personal d'administració i serveis
1.388
La recerca i transferència de resultats de la recerca
Articles publicats a revistes científiques (3)
1.428
Llibres publicats (3)
107
Capítols de llibres (3)
267
Publicacions a congressos a text complet (3)
1.833
Publicacions a congressos. Resums (3)
554
Patents actives (3)
60
Premis científicotècnics rebuts (3)
123
Projectes europeus (4)
47
Projectes de finançament públic (4)
159
Convenis amb empreses privades (4)
593
Ingressos gestionats pel CTT (4)
66.978.744 €
Empreses creades en el marc del Programa Innova
20
Projectes d'empresa analitzats
69
Els estudis
1r i 2n cicles
Titulacions oficials de 1r i 2n cicles
9
Titulacions oficials de 1r cicle en centres propis
23
Titulacions oficials de 1r cicle en centres adscrits
11
Titulacions oficials de 2n cicle
9
Titulacions pròpies
8
Places ofertes en centres propis
5.280
Places ofertes en centres adscrits
1.560
Demandes en 1a opció a centres propis
5.691
Demandes en 1a opció a centres adscrits

928

Titulades/ats en centres propis (5)
3.839
Titulades/ats en centres adscrits (5)
729
Māsters oficials
Programes de māsters oficials

32

3r cicle
Programes de doctorat
47
Nou estudiantat

491

Estudiantat amb suficiència investigadora (5)
462
Tesis doctorals llegides (5)
221
Estudis de formació permanent (6)
Programes de màster
119
Programes de postgrau
110
Cursos de postgrau
114
Titulades/ats i diplomades/ats (5)
3.942
Altres dades d'interès
Estudiantat de 1r i 2n cicles amb ajuts i beques
2.164
Estudiantat becat sobre el total d’estudiantat matriculat
7,02%
Estudiantat de doctorat amb ajuts i beques
1.196
Estudiant de doctorat becat sobre el total d’estudiantat matriculat
42,8%
Estudiantat de la UPC que participa en programes d’intercanvi internacional
1.051
Estudiantat estranger que participa en programes d’intercanvi internacional a la UPC
1.024
Estudiantat que fa pràctiques en empreses mitjançant convenis de cooperació educativa (7)
4.321
Les biblioteques
Biblioteques
13
Visites
2.887.237
Préstecs
276.201
Exemplars de llibres i col·leccions de revistes
555.862
Superfície
19.993 m²
Places de lectura
3.125
Pressupost per a fons bibliogràfics
1.948.532 €
La informació pressupostària
Pressupost liquidat d'ingressos 2005
302.329.965 €
Pressupost inicial 2006
309.143.278 €
Pressupost inicial d’inversions 2006
89.676.879 €
Superfície construïda
405.091,87 m²
Altres dades d’interès
Estudiantat que aporta el 0,7% de la seva matrícula per a cooperació amb països emergents
9.932
Personal de la Universitat que aporta el 0,7% de la seva retribució per a cooperació amb països emergents
176
Projectes de cooperació per al desenvolupament
92
Cooperantes/ants per al desenvolupament
295
Import dels ajuts aprovats per a cooperació per al desenvolupament
488.650€
(1) Inclou l’estudiantat matriculat de tutories
(2) Dades provisionals del curs acadèmic 2006-2007
(3) Font: Base de dades de la recerca FÈNIX
(4) Font: Centre de Transferència de Tecnologia
(5) Curs acadèmic 2005-2006
(6) Gestionats per la Fundació UPC
(7) Inclou l’estudiantat de centres adscrits. Dades a 15 de juny de 2007