Les persones
Estudiantat de 1r i 2n cicles en centres propis
26.032
Estudiantat de 1r i 2n cicles en centres adscrits
3.487
Estudiantat de māsters universitaris
1.332
Estudiantat de 3r cicle (1)

2.915

Estudiantat de formació permanent (2)
3.322
Professorat funcionari i contractat
2.627
Personal investigador
88
Personal investigador en formació
377
Personal d'administració i serveis
1.452
La recerca i transferència de resultats de la recerca
Articles publicats a revistes científiques (3)
1.687
Llibres publicats (3)
96
Capítols de llibres (3)
184
Publicacions a congressos a text complet (3)
1.568
Publicacions a congressos. Resums (3)
533
Patents actives (3)
54
Premis científicotècnics rebuts (3)
61
Projectes europeus (4)
17
Projectes de finançament públic (4)
255
Convenis amb empreses privades (4)
591
Ingressos gestionats pel CTT (4)
72.040.259 €
Empreses creades en el marc del Programa Innova
14
Nombre de projectes assessorats
152
Els estudis
1r i 2n cicles
Titulacions oficials de 1r i 2n cicles
9
Titulacions oficials de 1r cicle en centres propis
23
Titulacions oficials de 1r cicle en centres adscrits
11
Titulacions oficials de 2n cicle
9
Titulacions pròpies
8
Places ofertes en centres propis
5.505
Places ofertes en centres adscrits
1.335
Demandes en 1a opció a centres propis
5.394
Demandes en 1a opció a centres adscrits

1.168

Titulades/ats en centres propis (5)
3.659
Titulades/ats en centres adscrits (5)
711
Māsters universitaris
Programes de māsters universitaris

56

3r cicle
Programes de doctorat
47
Nou estudiantat

495

Estudiantat amb suficiència investigadora (5)
525
Tesis doctorals llegides (5)
225
Estudis de formació permanent (6)
Programes de màster
120
Programes de postgrau
131
Cursos de postgrau
103
Titulades/ats i diplomades/ats (5)
5.686
Altres dades d'interès
Estudiantat de 1r i 2n cicles amb ajuts i beques
2.113
Estudiantat becat sobre el total d’estudiantat matriculat
7,16%
Estudiantat de doctorat amb ajuts i beques
1.202
Estudiant de doctorat becat sobre el total d’estudiantat matriculat
41,24%
Estudiantat de la UPC que participa en programes d’intercanvi internacional
1.072
Estudiantat estranger que participa en programes d’intercanvi internacional a la UPC
1.166
Estudiantat que fa pràctiques en empreses mitjançant convenis de cooperació educativa (7)
4.196
Les biblioteques
Biblioteques
13
Préstecs
321.768
Exemplars de llibres i col·leccions de revistes
576.936
Superfície
19.993 m²
Places de lectura
3.392
Pressupost per a fons bibliogràfics
1.871.138 €
La informació pressupostària
Pressupost liquidat d'ingressos 2007
322.281.137 €
Pressupost inicial 2008
319.910.306 €
Pressupost inicial d’inversions 2008
83.085.175 €
Superfície construïda
408.394,41 m²
Altres dades d’interès
Estudiantat que aporta el 0,7% de la seva matrícula per a cooperació amb països emergents
9.425
Personal de la Universitat que aporta el 0,7% de la seva retribució per a cooperació amb països emergents
167
Projectes de cooperació per al desenvolupament
84
Cooperantes/ants per al desenvolupament
246
Import dels ajuts aprovats per a cooperació per al desenvolupament
407.573 €
(1) Inclou l’estudiantat matriculat de tutories
(2) Dades provisionals del curs acadèmic 2007-2008
(3) Font: Base de dades de la recerca FÈNIX
(4) Font: Centre de Transferència de Tecnologia
(5) Curs acadèmic 2006-2007
(6) Gestionats per la Fundació UPC
(7) Inclou l’estudiantat de centres adscrits. Dades a 28 de maig de 2008